Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn 7292/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo UBND các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, TP Hải Phòng và Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tăng cường công tác quản lý khai thác than trên địa bàn, kiên quyết xóa bỏ các điểm khai thác than trái phép và xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Phó Thủ tướng yêu cầu, đối với công tác quản lý vận chuyển, kinh doanh than, các địa phương trên cần lập quy hoạch cảng, bến, bãi trên địa bàn địa phương để phục vụ hoạt động kinh doanh than; duy trì thường xuyên các lực lượng tuần tra, kiểm soát các tuyến đường bộ, đường sông, đường biển để phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu than trái phép trên địa bàn quản lý. TKV rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ về khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ, công nhân viên móc nối, tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân lấy cắp than từ mỏ hoặc mua than tiêu thụ trong nước rồi chuyển hướng xuất khẩu trái phép. Bộ Công Thương nghiên cứu về việc sửa đổi Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ và có văn bản đề xuất cụ thể, trình Chính phủ xem xét, quyết định. Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng, Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV tiếp tục thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 109/TB-VPCP ngày 26/4/2009 của Văn phòng Chính phủ và có tổng kết báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ./.