Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm VSATTP

Gốc

Hanoinet - 5 đoàn thanh tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của thành phố đã và đang thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các phường, xã.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=51089