Hải Phòng cắm phao tiêu khu vực nuôi trồng thủy sản không phép tại huyện Kiến Thụy

Hải Phòng cắm phao tiêu khu vực nuôi trồng thủy sản không phép tại huyện Kiến Thụy

Hải Phòng mạnh tay xử lý các trường hợp nuôi ngao trái phép

Hải Phòng mạnh tay xử lý các trường hợp nuôi ngao trái phép

Hải Phòng: Đảm bảo an toàn và đúng tiến độ quá trình cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ trên biển

Hải Phòng: Đảm bảo an toàn và đúng tiến độ quá trình cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ trên biển

Từ 22/9, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) sẽ cắm phao tiêu khu vực nuôi ngao không phép

Từ 22/9, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) sẽ cắm phao tiêu khu vực nuôi ngao không phép

Hải Phòng: Di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trái phép tại huyện Kiến Thụy

Hải Phòng: Di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trái phép tại huyện Kiến Thụy

Hải Phòng: Kiểm tra, xử lý việc nuôi ngao không phép trên vùng biển

Hải Phòng: Kiểm tra, xử lý việc nuôi ngao không phép trên vùng biển

Hải Phòng: Đề xuất phương án cắm phao tiêu khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép thuộc huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy

Hải Phòng: Đề xuất phương án cắm phao tiêu khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép thuộc huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy

Tiếp tục giải tỏa nuôi ngao không phép tại các huyện Tiên Lãng và Kiến Thụy

Tiếp tục giải tỏa nuôi ngao không phép tại các huyện Tiên Lãng và Kiến Thụy

Hải Phòng khẩn trương xử lý các trường hợp nuôi ngao trái phép

Hải Phòng khẩn trương xử lý các trường hợp nuôi ngao trái phép

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép

Hải Phòng kiểm tra công tác di dời các hộ nuôi ngao

Hải Phòng kiểm tra công tác di dời các hộ nuôi ngao

Cưỡng chế, di dời 125 bè nuôi trồng thủy sản nằm ngoài vùng quy hoạch

Cưỡng chế, di dời 125 bè nuôi trồng thủy sản nằm ngoài vùng quy hoạch

Lập lại kỷ cương trong tổ chức nuôi ngao trên vùng biển Hải Phòng

Lập lại kỷ cương trong tổ chức nuôi ngao trên vùng biển Hải Phòng

Hải Phòng: Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng bị phê bình do chậm thực hiện xử phạt việc nuôi ngao trái phép

Hải Phòng: Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng bị phê bình do chậm thực hiện xử phạt việc nuôi ngao trái phép

Chậm xử phạt vi phạm, 2 Chủ tịch huyện ở Hải Phòng bị phê bình

Chậm xử phạt vi phạm, 2 Chủ tịch huyện ở Hải Phòng bị phê bình

Hai Chủ tịch UBND huyện ở Hải Phòng bị phê bình

Hai Chủ tịch UBND huyện ở Hải Phòng bị phê bình

Hải Phòng: Phê bình hai chủ tịch huyện chậm xử phạt nuôi ngao không phép

Hải Phòng: Phê bình hai chủ tịch huyện chậm xử phạt nuôi ngao không phép

Hải Phòng: Phê bình Chủ tịch 2 huyện chậm xử lý hộ nuôi ngao tự phát

Hải Phòng: Phê bình Chủ tịch 2 huyện chậm xử lý hộ nuôi ngao tự phát