Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ CATP

Gốc
(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Giám đốc CATP vừa có quyết định sát nhập và kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em CATP thành Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Công tác gia đình, trẻ em CATP. Ban gồm 10 thành viên do Đại tá Lê Văn Tam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP làm Trưởng ban.

Ban chính thức hoạt động từ đầu tháng 3-2014 với các nhiệm vụ: Tham mưu lồng ghép vấn đề giới, bình đẳng giới, công tác gia đình trẻ em trong việc xây dựng, tổng kết, các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của CATP; tham mưu, giám sát kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với phụ nữ và công tác cán bộ nữ; tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, luật pháp, chính sách đối với phụ nữ, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ; các hoạt động nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

K. Thanh

Tin nóng

Tin mới