Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Theo đó, kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội, gồm 17 thành viên, do bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở LĐ,TB&XH làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm các ông: Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH; Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố

Hội đồng có trách nhiệm tư vấn cho UBND Thành phố trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2, Điều 42 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Tổ chức đối thoại theo quy định tại khoản 3, Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng; quy định về đơn vị thường trực và bộ phận thư ký của Hội đồng theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 42 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham vấn ý kiến hoặc tham gia các cuộc họp của Hội đồng.

Các Sở, ngành, cơ quan có thành viên quy định tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tạo điều kiện cho thành viên tham gia Hội đồng làm việc và tuân thủ Quy chế làm việc của Hội đồng; Thông báo bằng văn bản gửi Hội đồng khi có thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng.

Sở LĐ,TB&XH là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm là đầu mối giúp Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; Văn phòng Hội đồng đặt tại Sở LĐ,TB&XH; Giám đốc Sở LĐ,TB&XH thành lập Tổ giúp việc Hội đồng trên cơ sở văn bản phân công cán bộ của các Sở, Ban, ngành có thành viên tham gia Hội đồng.

Chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng và các văn bản khác của Hội đồng. Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; Chuẩn bị nội dung và điều kiện cần thiết phục vụ các phiên họp của Hội đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để triển khai các hoạt động về công tác an toàn, vệ sinh lao động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm trên địa bàn Thành phố.

Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trình UBND Thành phố. Định kỳ kiểm tra và báo cáo UBND Thành phố và Hội đồng Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động kết quả công tác; Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Hội đồng giao.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6360/QĐ-UBND ngày 21-11-2018 của UBND Thành phố về việc Kiện toàn Hội đông An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kien-toan-hoi-dong-an-toan-ve-sinh-lao-dong-thanh-pho-ha-noi-232484.html