Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiện toàn nhân sự HĐND và UBND thành phố Hà Nội

Sáng nay (10/12), kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Nguyên Quân do được điều động công tác khác.

Sáng nay (10/12), tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Nguyên Quân do được điều động công tác khác

Đồng thời bầu ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu cũng biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố đối với ông Đỗ Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Vũ Văn Viện (nguyên Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải), Bùi Duy Cường (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) do được điều động, luân chuyển công tác khác và nghỉ chế độ; đồng thời kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải.

HĐND Thành phố bầu ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nộ

HĐND Thành phố bầu ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nộ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, các đại biểu HĐND Thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Thành phố với 22 chỉ tiêu và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng thời nhấn mạnh, năm 2023, Thành phố cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh đó tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Nguyễn Nguyễn Ngọc Tuấn, các Nghị quyết được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp gồm nhiều nội dung quan trọng như: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố; định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025; Mức xử phạt đối với các vi phạm lĩnh vực văn hóa; Các cơ chế, chính sách, mức chi đặc thù đối với người có công, đối tượng chính sách; chế độ hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa…

Đây là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố. HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

HĐND Thành phố cũng xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; các biện pháp xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tổng hợp, tiếp thu đầy đủ và tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND Thành phố, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 3 nhóm vấn đề đó là: Tái chất vấn tiến độ thực hiện một số dự án, công trình được UBND Thành phố và các cơ quan cam kết tại kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố; Chất vấn về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn Thành phố.

"Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy hoạt động giám sát, giải trình và nhất là chất vấn của HĐND Thành phố ngày càng được đổi mới, đảm bảo quy định của luật. Kết quả bước đầu đạt được theo hướng thực chất, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân Thủ đô"- ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói./.

Đ.Hưng/VOV.VN