Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiến trúc sư trưởng: Nên là chức danh cá nhân

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đề án Kiến trúc sư trưởng thành phố (KTST) do Bộ Xây dựng đang soạn thảo được sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn, vì vị trí này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, tạo lập diện mạo cho đô thị.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=115359