HLV Thu Phương thở phào sau phần trình diễn của ca nương Kiều Anh.