Kiều bào kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ

Gốc
(VietNamNet) - 30 thí sinh là người Việt sinh sống tại nước ngoài tham gia Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tin nóng

Tin mới