Kiều bào với cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Gốc
Cuộc thi đã thu hút hàng nghìn cán bộ, kiều bào, lưu học sinh, người lao động… tạo nên một hoạt động chính trị sôi nổi ở ngoài nước, thể hiện tình cảm sâu nặng với Tổ quốc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Tin nóng

Tin mới