Kim Dung chỉnh sửa các bộ tiểu thuyết kinh điển của minh

Gốc
[Kênh14] - "Hàng long thập bát chưởng" sẽ đổi thành "Hàng long nhị thập bát chưởng" sao ?!

Tin nóng

Tin mới