Kim ngạch thương mại Việt Nam - ASEAN sau hơn 25 năm

Gốc
Hơn 25 năm (1995-2021), kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các nước ASEAN đã tăng lên nhanh chóng.

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/998150/kim-ngach-thuong-mai-viet-nam---asean-sau-hon-25-nam