ND - Quý I-2010, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 315 triệu USD, tăng 35,8% so cùng kỳ; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 90 triệu USD, tăng hơn 38%.

Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tinh bột sắn, sắn lát khô, cây cảnh; nông thủy sản... Hàng nhập khẩu gồm các loại linh kiện ô-tô, máy móc, hóa chất phục vụ sản xuất...