Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ vào Hoa Kỳ chiếm 67%

Theo Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của tỉnh trong tháng 5 vừa qua ước đạt 215 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước đó. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của tỉnh ước đạt 925 triệu USD (chiếm 8,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh), giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Hoa Kỳ đạt kim ngạch 617 triệu USD (chiếm 67% kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của tỉnh), Hàn Quốc 108 triệu USD (chiếm 12%), Nhật Bản 92 triệu USD (chiếm 10%), Canada 16 triệu USD (chiếm 2%), Australia 12 triệu USD (chiếm 1,3%)…

Lam Phương

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202206/kim-ngach-xuat-khau-go-va-san-pham-tu-go-vao-hoa-ky-chiem-67-3122229/