Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 108 tỷ USD

Gốc
Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2013 của cả nước ước tính đạt 11,7 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2012. Như vậy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 10 tháng của cả nước ước tính đạt 108 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 10 tháng tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với các mặt hàng như: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may...

Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 10 tháng qua, một số mặt hàng có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 17,7 tỷ USD, tăng 76,1%; hàng dệt, may đạt 14,8 tỷ USD, tăng 18,7%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 8,7 tỷ USD, tăng 41,5%...

Ở chiều nhập khẩu, tháng 10/2013 cả nước ước tính đạt 11,9 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 10 tháng đạt 108,2 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2012

Tin nóng

Tin mới