SGTT - Theo ước tính của bộ Công thương, hai tháng đầu năm có tới 17/25 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có kim ngạch tăng so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, bảy nhóm mặt hàng kim ngạch tăng trên 30%. Mặt hàng cao su, dù số lượng sụt giảm 11,3% nhưng kim ngạch vẫn tăng 64,5% do giá tăng.

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm (%)