Theo dự báo, năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu của VN sang Cezch sẽ đạt khoảng 330 triệu USD, tăng 27% so với năm 2008. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giày dép dự kiến đạt 80 triệu USD, tăng 26% so vớ...