Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Thái Lan trong tháng đầu năm 2010 đạt 106 triệu USD, chiếm 2,1% tổng kim ngạch, tăng 131,07% so với cùng kỳ và tăng 14,52% so với tháng cuối năm 2009.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Thái Lan trong tháng 1/2010 nếu so với tháng 1/2010 thì tháng đầu năm này có thêm mặt hàng mới đó là than đá, dầu thô và sản phẩm từ cao su. Tháng 1/2010, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Thái Lan với kim ngạch đạt 20,3 triệu USD chiếm 8,8% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này và chiếm 19,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Thái Lan trong tháng, tăng 10,60% so với cùng kỳ nhưng giảm 13,25% so với tháng cuối năm 2009. Nếu không kể mặt hàng dầu thô, thì mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng có kim ngạch lớn thứ hai đạt 8,8 triệu USD chiếm 4,2% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước và chiếm 8,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Thái Lan của Việt Nam trong tháng, tăng 179,6% so với cùng kỳ và 7,47% so với tháng 12/2009. Đáng chú ý mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ nếu so với cùng kỳ năm ngoái, thì trong tháng 1/2010 mặt hàng này có kim ngạch tăng cao nhất (tăng 396,17%). Ngoài những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng, còn có các mặt hàng có kim ngạch giảm như hàng rau quả (giảm 8,57%); chất dẻo nguyên liệu (giảm 25,40%); giày dép các loại (giảm 39,03%)… Trong số các mặt hàng có kim ngạch giảm, thì mặt hàng hóa chất có kim ngạch giảm nhiều nhất (giảm 53,65%).