(Infotv.vn) - Qua nhiều năm tổ chức, Hội chợ Kind + Jugend đã khẳng định vị trí là hội chợ Quốc tế về lĩnh vực đồ dùng cho trẻ em với vai trò là sàn giao dịch và kinh doanh quan trọng để trưng bày các sản phẩm cho trẻ em trên toàn cầu cũng như giới thiệu hàng loạt những cải tiến mở rộng vì đây là hội chợ duy nhất về lĩnh vực này.

small_27059.jpg