Tổng cộng, các nhà đầu tư đã ký hợp đồng đăng ký mua 60 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Cuối tuần trước, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC ) công bố việc lấy ý kiến cổ đông phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu và 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.

KBC tính toán, nếu theo mức giá dự kiến nêu trên, Công ty có thể sẽ thu về được ít nhất 3.000 tỷ đồng trong thời gian tới với mục đích trả hết nợ và còn dư để tiếp tục đầu tư Khu công nghiệp. Công ty sẽ tiết kiệm được 400 tỷ đồng tiền lãi phải trả ngân hàng hàng năm đối với các khoản nợ hiện tại

Ước tính với giá chuyển đổi như trên, nếu phát hành xong thì số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 200 triệu cổ phiếu.

Thị trường đặt câu hỏi là liệu việc phát hành của Kinh Bắc có khả quan hay không khi cổ phiếu KBC dù đạt mức cao nhất trong hơn 3,5 năm nhưng cũng mới chỉ đạt 16.600 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, việc phát hành cổ phiếu KBC sẽ làm tăng cung và tạo áp lực giảm giá. Tháng 4/2014, KBC đã phát hành 100 triệu cổ phiếu để cấn trừ công nợ.

Theo thông tin từ Kinh Bắc, các nhà đầu tư đã ký hợp đồng đăng ký mua 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, trong đó Dragon Capital đã đăng ký mua 375 tỷ đồng với giá chuyển đổi ngay hoặc chuyển đổi trong năm đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Trái phiếu dù chuyển đổi ngay cũng chỉ được giao dịch sau 12 tháng và cộng với thời gian làm thủ tục vài tháng, nên số cổ phiếu hiện hành hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng hơn 1 năm thì tính chi phí vốn tính theo lãi vay ngân hàng bình quân là 12%/năm, thì giá cổ phiếu thực tế bỏ ra tại thời điểm có thể giao dịch lớn hơn 17.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với giá trung bình 15 phiên giao dịch hiện tại.

Kinh Bắc cũng cho biết, Công ty đã tính toán kết hợp với kế hoạch kinh doanh để khi số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đưa vào giao dịch sau hơn 1 năm nữa thì hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của KBC tăng đáng kể, thậm chí vượt kết quả của những năm cao trước đây.

Cơ sở để KBC đạt kết quả cao là diện tích đã được đền bù trước kia với giá thấp hơn nhiều giá hiện nay (giá đền bù tại thành phố Bắc Ninh hiện này là 439.000 đồng/m2, trước kia chỉ khoảng 100.000 đồng/m2). Thêm vào đó, hiện nay chủ trương của Chính phủ đã cho phép một số địa phương, các công ty xây dựng đô thị có thể "phân lô bán nền" thay vì phải xây dựng nhà mới được bán như trước kia.