Mặc dù ngày 14.1, 12 tỉnh phía bắc đã bắt tay cùng tìm giải pháp ngăn chặn gia cầm nhập lậu, nhưng đến nay tình trạng kinh doanh gia cầm sống vẫn diễn ra công khai ở hầu hết các chợ HN.