Đó là một trong những điều kiện mà Hiệp hội Kinh doanh vàng kiến nghị áp dụng đối với kinh doanh vàng miếng, nhằm góp phần giảm bớt các hộ kinh doanh vàng cá thể, thay vì cấm hoàn toàn hoạt động kinh doanh này.