Những con dơi ma cà rồng dùng cảm biến nhiệt trên mũi của mình xác định vị trí tốt nhất để cắn một con lợn đang ngủ. Một con dơi ma cà rồng có thể hút lượng máu bằng nửa trọng lượng cơ thể nó.

Hải Nguyên(theo NatGeo)