(CATP) Tình hình tai nạn giao thông hiện nay phức tạp đến mức ai cũng có thể bị tai nạn dù đang... ngồi trên lề đường! Đó là “kinh nghiệm đau đớn” mà anh Nguyễn Hữu Hùng (26 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã trải...