Kinh nghiệm mới cho một lá thư xin việc

Hanoinet - Hãy viết càng ngắn gọn càng tốt những bằng cấp và kỹ năng mà bạn có được trong đơn xin việc. Hầu hết mọi người sẽ tập trung vào những kỹ năng của họ và coi đó như là lý do tốt nhất để thay đổi công việc.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=86403