Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở thành phố mang tên Bác

Gốc

ND - Qua một năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở 2.579 tổ chức cơ sở đảng (Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh) đã đạt một số kết quả bước đầu.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119533&sub=50&top=37