Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá

Gốc
QĐND Online - Theo báo cáo từ Cục Thống kê tỉnh Kon Tum, ước tính tổng sản phẩm xã hội 6 tháng đầu năm 2010 của tỉnh tăng 15,5% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực Nông-Lâm-Thủy sản tăng 4,26%, khu vực Công nghiệp-Xây dựng tăng 24,20%, khu vực Dịch vụ tăng 15,42%. Sản lượng lương thực vụ Đông xuân ước đạt 31.604 tấn; trong đó, sản lượng lúa 29.688 tấn, vượt 21,3% kế hoạch; sản lượng ngô 1.916 tấn, tăng 7,9%.

Hiện tỉnh Kon Tum có tổng đàn trâu khoảng 20.847 con, tăng 3,7% so với đầu năm 2009. Tổng đàn bò khoảng 73.238 con, đàn lợn 129.534 con, đàn gia cầm 683.444 con, tăng 3,8%. Sản xuất thủy sản ước đạt 315 tấn, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác là 145 tấn, tăng 28,3%; sản lượng thủy sản nuôi trồng là 170 tấn, tăng 11,8%. Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 369.727 triệu đồng, tăng 28,72% so với cùng kỳ. Tổng mức hàng hóa bán lẻ, doanh thu dịch vụ trong 6 tháng dự kiến đạt 1.814.646 triệu đồng, tăng 40,65% . Kim ngạch xuất khẩu đạt 30.222,6 ngàn USD; kim ngạch nhập khẩu 731,2 ngàn USD, giảm 58,38% so với cùng kỳ năm 2009... Trung Hội

Tin nóng

Tin mới