Thời khủng hoảng là lúc định giá lại bản thân tốt nhất, ai giỏi vẫn trụ vững, ai kém sẽ thất nghiệp. Và nhiều bạn trẻ bị mất việc làm đã tìm đến giảng đường để "xây nhà từ móng".