Các số liệu thống kê chính thức cho thấy, kinh tế Anh tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự đoán trong ba tháng cuối năm 2009.

Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) đã sửa lại con số tăng trưởng GDP trong quý bốn lên 0,3% từ mức dự đoán ban đầu là 0,1%. Con số này được rút ra từ kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự đoán ban đầu cách đây một năm, cũng cao hơn mức dự đoán 0,2% của nhiều thị trường. Số liệu sản xuất mới nhất đã xác nhận những nghi ngờ của các chuyên gia rằng các dự đoán trước đó đã đánh giá thấp hiệu suất nền kinh tế. Kết quả này cũng sẽ góp phần giảm bớt áp lực chính trị lên chính phủ Anh thông qua suy thoái để thực hiện những cuộc tổng tuyển cử. Tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ - chiếm 75% sản lượng – được sửa tăng từ 0,1% lên 0,5%. Sản xuất trong công nghiệp được nâng lên từ 0,1 tới 0,4%. Ngoài ra, có một vài dấu hiệu khuyến khích tiêu dùng như chi tiêu trong các hộ gia đình cũng tăng 0,4%, mức tăng lớn nhất kể từ quý I/2008. Mặc dù các con số cho thấy suy thoái ở Anh rõ ràng nhẹ hơn dự đoán trước đó, nhưng những sửa đổi trong các quý trước đó cho thấy suy thoái tại đây vẫn lên mức kỷ lục. Nhìn chung, mức sụt đỉnh điểm 6,2% đã mở rộng mức giảm 6% được ghi nhận cách đây 30 năm trong những năm đầu lãnh đạo của Mageret Thatcher.