Ngư trường Tây Nam trải rộng trên địa phận tỉnh Cà Mau và Kiên Giang (chủ yếu trên địa phận tỉnh Kiên Giang). Từ chỗ chỉ chuyên đánh bắt thủy sản, sơ chế phục vụ xuất khẩu, Đảng bộ, chính quyền Cà Mau và Kiên Giang đã có những bước đi chủ động phát triển kinh tế vùng biển, hải đảo và ven biển. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế biển Tây Nam đang đứng trước không ít khó khăn.