Kinh tế Đức: khi nào mới thấy ánh sáng?

VIT - Kinh tế Đức đang trong thời kỳ “đen tối” nhất kể từ sau Đại chiến thế giới lần thứ II.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Taichinhnganhang/LA54919/default.htm