Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kinh tế hóa, tài chính hóa ngành tài nguyên và môi trường

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ngày 18-7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 25/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm 2008 và bàn nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126894&sub=72&top=41