Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kinh tế hợp tác kỳ vọng vào động lực mới

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã năm 2022 diễn ra trong bối cảnh Bộ Kế hoạch Đầu tư đang soạn thảo Dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi và dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 tới. Các tổ chức kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã đang kỳ vọng Luật sửa đổi sẽ mang tới những cơ chế chính sách thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác hiệu quả hơn. Đặc biệt là khu vực nông nghiệp - chiếm tới gần 70% tổng số hợp tác xã của cả nước. Thực tế cho thấy, hợp tác xã có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao chuỗi giá trị. Song kinh tế hợp tác cũng đang đối mặt không ít khó khăn.