Ngân hàng Trung ương Malaixia (Bank Negara) cho biết kinh tế nước này dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại, từ 6,3% năm 2007 xuống 5-6% năm 2008, do những tác động tiêu cực từ tình trạng kinh tế thế giới suy giảm và cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ.