Kinh tế Trung Quốc ì ạch, 'con nghiện mua sắm' hết thời đốt tiền

Gốc
Zhao Na đại diện cho thế hệ sẵn sàng rải tiền mua sắm tại Trung Quốc. Nhưng khi kinh tế nước này chậm lại, làm ăn khó khăn khiến thu nhập của cô giảm mạnh, buộc cô phải tự cắt giảm nguồn vui.

Yến My