Hanoinet - Hãy xem xét tiền đồ của nền kinh tế Trung Quốc. Quả thực, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được hàng thập niên tăng trưởng ngoạn mục.