Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy

Gốc
Hội thảo 'Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy' đã được tổ chức sáng 15/11, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Trong 3 quý vừa qua, nền kinh tế đã có những chuyển biến rất tích cực. Tuy nhiên, những mục tiêu Chính phủ đặt ra cho kế hoạch 5 năm tới là rất thách thức. Chính vì vậy, điểm lại động lực tăng trưởng trong thời gian vừa qua để tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong nhưng năm tới rất quan trọng. Đây cũng là nội dung chính của hội thảo.

Hội thảo đã tập trung phân tích làm rõ những chuyển biến kinh tế tích cực, nhất là chuyển biến về chất lượng tăng trưởng trong hai năm qua. Từ đó, tìm giải pháp chính sách chủ yếu cho giai đoạn 2018 - 2020.

Các chuyên gia cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện phụ thuộc quá nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và công nghiệp khai khoáng. Mặc dù khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng sự liên kết giữa khu vực này với các doanh nghiệp trong nước còn rất hạn chế, nên chưa tạo đà cho các doanh nghiệp trong nước phát triển như kỳ vọng. Vì vậy, phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế nhưng phải chọn lĩnh vực mũi nhọn, không dàn trải.

Kinh tế tư nhân tuy đang được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế nhưng năng suất lao động của khu vực này còn thấp và vẫn bị đối xử bất bình đẳng so với các thành phần kinh tế khác. Đẩy mạnh phát huy nội lực, đặc biệt là tạo động lực mạnh hơn nữa cho kinh tế tư nhân phát triển cùng với việc tạo các định chế cần thiết cho kinh tế thị trường và nâng cao năng suất lao động của khu vực kinh tế tư nhân là rất quan trọng.

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)

Tin nóng

Tin mới