Standard & Poor’s cảnh báo xếp hạng tín dụng của Việt Nam có thể sẽ giảm nếu tốc độ lạm phát tại đây không hạ xuống...