Nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Tăng trưởng kinh tế có thể đạt cao hơn 7,5%, kiểm soát lạm phát dưới 4%

Tăng trưởng kinh tế có thể đạt cao hơn 7,5%, kiểm soát lạm phát dưới 4%

Tận dụng tốt các dư địa phục hồi kinh tế

Tận dụng tốt các dư địa phục hồi kinh tế

Kinh tế 9 tháng: Tạo đà cho tăng trưởng kinh tế

Kinh tế 9 tháng: Tạo đà cho tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế năm 2022 có thể đạt 8%

Tăng trưởng kinh tế năm 2022 có thể đạt 8%

Kinh tế Việt Nam phục hồi vững chắc

Kinh tế Việt Nam phục hồi vững chắc

Diễn biến của thế giới tạo áp lực rất lớn đối với kinh tế Việt Nam

Diễn biến của thế giới tạo áp lực rất lớn đối với kinh tế Việt Nam

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn

Điểm sáng kinh tế Việt Nam

Điểm sáng kinh tế Việt Nam

Cân đối vĩ mô ổn định, ADB duy trì dự báo tăng trưởng Việt Nam 6,5%

Cân đối vĩ mô ổn định, ADB duy trì dự báo tăng trưởng Việt Nam 6,5%

ADB và WB: Kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh hơn dự kiến

ADB và WB: Kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh hơn dự kiến

Thế giới bất ổn, kinh tế Việt Nam tăng mạnh nhất ASEAN

Thế giới bất ổn, kinh tế Việt Nam tăng mạnh nhất ASEAN

ADB: Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi trong những tháng cuối năm

ADB: Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi trong những tháng cuối năm

ADB: Kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh, nhưng xuất khẩu sẽ bị tác động nặng nề

ADB: Kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh, nhưng xuất khẩu sẽ bị tác động nặng nề

ADB: Nền tảng kinh tế vĩ mô vững mạnh là yếu tố then chốt để Việt Nam phục hồi nhanh chóng

ADB: Nền tảng kinh tế vĩ mô vững mạnh là yếu tố then chốt để Việt Nam phục hồi nhanh chóng

Kinh tế Việt Nam phục hồi nhưng đối mặt nhiều rủi ro

Kinh tế Việt Nam phục hồi nhưng đối mặt nhiều rủi ro

ADB tin tưởng kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP 6,5% năm 2022 và 6,7% năm 2023

ADB tin tưởng kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP 6,5% năm 2022 và 6,7% năm 2023

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,5%, cảnh báo xuất hiện 'những đám mây đen'

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,5%, cảnh báo xuất hiện 'những đám mây đen'