Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ban, ngành kịp thời dự báo mức độ tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế nước ta để có phương án xử lý kịp thời