Kinh Thánh và lễ nhậm chức của các Tổng thống Mỹ

Gốc
Hiến pháp Mỹ không quy định các tổng thống phải sử dụng kinh Thánh. Tuy vậy việc các Tổng thống đặt tay lên kinh thánh trong lễ nhậm chức đã trở thành truyền thống.

Tin nóng

Tin mới