(Vitinfo) - Trong vòng một thế kỷ qua, cùng với những khoản chi phí khổng lồ cho khoa học, khả năng quan sát của kính thiên văn cũng tăng lên đáng kể, không chỉ là tăng lên 10 lần hay 30 lần mà là … 4000 lần. Tới đây, các nhà thiên văn học sẽ còn vui mừng hơn khi dự án kính thiên văn khổng lồ được thực hiện.