Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kịp thời biểu dương, tôn vinh công nhân viên chức lao động

Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch về tuyên dương 'Công nhân giỏi' và 'Sáng kiến, sáng tạo' trong công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai năm 2021.

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai xác định, thông qua hoạt động tôn vinh, khen thưởng "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo" nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo của tổ chức Công đoàn, động viên, khích lệ công nhân viên chức lao động quận ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Cụ thể: Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi” bao gồm những công nhân trực tiếp lao động sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận, đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

Liên đoàn Lao động Quận phân bổ cụ thể chỉ tiêu như sau: đơn vị dưới 50 công nhân lao động chọn 1 người; đơn vị có từ 50 đến 100 công nhân lao động được chọn 2 người; đơn vị có từ 100 đến dưới 200 công nhân lao động được chọn 3 người; đơn vị có từ 200 đến 500 công nhân lao động được chọn 4 người; đơn vị có từ 500 đến dưới 800 công nhân lao động được chọn 5 người; đơn vị có từ 800 đến dưới 1000 công nhân lao động được chọn 6 người và đơn vị có từ 1.000 công nhân lao động trở lên được chọn 8 người.

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai biểu dương "Sáng kiến, sáng tạo" trong công nhân viên chức lao động năm 2020

Đối với việc tuyên dương "Sáng kiến, sáng tạo", Liên đoàn Lao động quận nêu rõ: đối tượng được tuyên dương là cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động đang làm việc, trong các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp các thành phần kinh tế có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai, có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Để việc biểu dương “Công nhân giỏi”, “sáng kiến, sáng tạo” năm 2021 đạt thực chất, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân lao động quận Hoàng Mai, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với giám đốc doanh nghiệp tổ chức Hội thi thợ giỏi và thao diễn kỹ thuật, phát động phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” phù hợp với các ngành nghề của doanh nghiệp. Đối với cơ sở do đặc thù sản xuất kinh doanh không tổ chức được hội thi thì phải được Hội đồng thi đua đơn vị xét chọn tuyên dương ở cấp cơ sở và lựa chọn những Công nhân tiêu biểu đề nghị Liên đoàn Lao động quận tuyên dương, khen thưởng. Cùng đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp xét duyệt, chọn lựa những sáng kiến, giải pháp công nghệ có giá trị đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định đề nghị Liên đoàn Lao động quận khen thưởng.

Dự kiến, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai sẽ tổ chức chương trình tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động quận với thời gian từ 02-03 ngày và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/kip-thoi-bieu-duong-ton-vinh-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-121318.html