Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về hoàn thuế giá trị gia tăng

Gốc
Tổng cục Thuế vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số công ty (linh kiện, máy tính điện tử) có hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước.

Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan quản lý rủi ro về hoàn thuế GTGT. Gần đây nhất, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã xác định Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức và Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện rà soát các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có rủi ro cao (linh kiện điện tử, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, hàng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy-hải sản...) để thực hiện thanh tra, kiểm tra về hoàn thuế GTGT có rủi ro cao. Căn cứ hồ sơ thực tế và đối chiếu với quy định của pháp luật để xử lý về hoàn thuế GTGT theo quy định. Khi thanh tra, kiểm tra về hoàn thuế GTGT cần thực hiện đối chiếu hồ sơ thực tế, bản chất các giao dịch và so sánh với các quy định của pháp luật về thuế nhằm kịp thời phát hiện hành vi vi phạm (nếu có) để xử lý theo quy định.

ANH VIỆT

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/kip-thoi-ngan-chan-cac-hanh-vi-vi-pham-ve-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-652709