KIS lãi sau thuế quý III/2015 hơn 22,48 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ, công ty lãi vỏn vẹn gần 1,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) đã công bố BCTC quý III/2015, với doanh thu đạt gần 50 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, doanh thu môi giới của KIS tăng vọt lên mức hơn 19,6 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng. Tương tự, doanh thu khác cũng gấp 3,8 lần cùng kỳ và đạt gần 30 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu khác của KIS, lãi tiền gửi ngân hàng của công ty tăng từ 2 tỷ đồng lên hơn 4,3 tỷ đồng. Lãi hỗ trợ giao dịch cũng tăng từ 5 tỷ đồng lên hơn 24,3 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kinh doanh quý III/2015 đạt hơn 17 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ do chi phí môi giới và chi phí vốn kinh doanh tăng mạnh. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 30% lên mức hơn 10 tỷ đồng do chi phí nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền tăng.

Kết quả, KIS lãi sau thuế quý III/2015 hơn 22,48 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ, công ty lãi vỏn vẹn gần 1,7 tỷ đồng.

KIS: 9 thang lai hon 45 ty dong, gap 23 lan cung ky - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, KIS đạt hơn 103,9 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,44 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 45 tỷ đồng, gấp 23 lần 9 tháng đầu năm 2014.

Hết quý III/2015, tổng tài sản của KIS đạt hơn 1.687,4 tỷ đồng, tăng mạnh 24% so với số đầu năm. Trong đó, công ty có hơn 249,9 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, con số này ở đầu năm lên tới hơn 1.056,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản đầu tư ngắn hạn tăng từ 50,8 tỷ đồng lên mức hơn 239,7 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng vọt lên hơn 1.205,79 tỷ đồng, gấp 4,5 lần số đầu năm.

Với việc lãi lớn trong 9 tháng đầu năm 2015, lỗ lũy kế của công ty giảm xuống còn hơn 61,88 tỷ đồng.

Bình Minh