KLS công bố lãi 263 tỷ đồng trong 9 tháng

Gốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

Theo đó, tổng doanh thu quý 3/2009 của KLS đạt 164,44 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 316,36 tỷ đồng - trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 18,91 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt hơn 266 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn đạt gần 497 triệu đồng… Lợi nhuận sau thuế quý 3/2009 đạt 178,75 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 263,19 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3 đạt 2.741,63 đồng, lũy kế 9 tháng đạt 4.313,25 đồng. Được biết, ngày 16/10/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của KLS với tỷ lệ thực hiện 100:35 - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 35 cổ phiếu thưởng. Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 6/11/2009. Trước đó, ngày 28/9, Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ của KLS lên 1.000 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới