KLS: Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 263.19 tỷ đồng

Gốc
(Vietstock) - CTCP Chứng khoán Kim Long (HNX: KLS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009. Theo đó, tổng doanh thu của công ty đạt 164.44 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 178.75 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 2,741 đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KLS đạt 316.36 tỷ đồng doanh thu và 263.19 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 4,313 đồng. Thặng dư vốn cổ phần của công ty đã tăng từ 501.58 tỷ đồng vào cuối tháng 7/2009 lên 565.18 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Trong quý 3, KLS đã đẩy mạnh hoạt động đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khi nguồn vốn đầu tư vào đây đã tăng vọt từ 63.24 tỷ đồng lên 407.88 tỷ đồng. * File đính kèm

Tin nóng

Tin mới