KLS phát hành 102,5 triệu CP

Gốc
Theo thông báo của CTCP Chứng khoán Kim Long (mã CK: KLS), ngày 10.3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua CP và trả cổ tức năm 2009. Ngày giao dịch không hưởng quyền đối với giao dịch T+3 là 8.3.

Cty sẽ chi trả cổ tức năm 2009 với tỉ lệ 3,5% vào ngày 1.4, đồng thời chốt quyền để thực hiện phát hành 102,5 triệu CP tăng vốn từ 1.000 tỉ đồng lên 2.025 tỉ đồng. Trong đó, 100 triệu CP cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1 và 2,5 triệu CP cho CBCNV đều với giá 10.000 đồng/CP. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 25.3 đến 16.4. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua CP từ 25.3 đến 21.4. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để nâng cao năng lực tài chính Cty, đẩy mạnh hoạt động tự doanh và tăng cường năng lực bảo lãnh phát hành, mở rộng thị phần môi giới...

Tin nóng

Tin mới