Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kon Tum: Hội nghị giao ban công tác văn hóa - văn nghệ và các vấn đề xã hội quý II-2009 khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Sáng 17/7, tại TP Kon Tum, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn hóa - văn nghệ và các vấn đề xã hội quý II/2009 các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có 120 đại biểu đến từ 15 tỉnh, thành phố thuộc khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình công tác văn hóa - văn nghệ và các vấn đề xã hội (VHVN&VĐXH) tại các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên trong quý I/2009; báo cáo nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Chính sách dân số và những khuyến nghị về chính sách dân số; báo cáo chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và tài trợ sáng tạo cho các Hội Văn học, nghệ thuật. Hội nghị cũng thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ công tác văn hóa-văn nghệ và các vấn đề xã hội đối với các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên quý II/2009, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung tuyên truyền Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009 với chủ đề "Nâng cao tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" hướng tới 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; tuyên truyền, triển khai và đưa Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới vào cuộc sống; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010; kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống làm công tác dân số - KHHGĐ các cấp; thành lập ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ cấp tỉnh, huyện; tiếp tục duy trì Ban Dân số - KHHGĐ tuyến xã, phường…

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/vanhoathethao/tintucsk/2009/7/148915.cand