Ngày 15/10, lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông xác nhận, hiện trên địa bàn có gần 730 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang đối mặt với nguy cơ sạt lở núi.

Trong vòng 2 ngày qua, tình trạng sạt lở núi đã xuất hiện ở 16 làng thuộc các xã Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na, Ngọc Yêu, Ngọc Lây, Măng Ri, Văn Xuôi và Xê Tăng, đặt ra vấn đề cấp bách của chính nơi đây là phải di dời người dân đến nơi ở mới... Đến cuối ngày 14/10 đã có 310 hộ dân được các lực lượng cứu hộ di chuyển đến nơi ở mới an toàn. Tuy nhiên, theo UBND huyện này do các làng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây định cư lâu đời, đi kèm với nhiều phong tục, tập quán… nên công tác vận động, tngười dân rời bỏ làng bản để đi nơi khác là rất khó khăn...